Наукова діяльність була й залишається підґрунтям якісної підготовки висококваліфікованих фахівців на додипломному та післядипломному етапах навчання, розв’язання актуальних завдань медичної теорії та практики, ідентифікації і визнання ДНМУ науковою спільнотою на теренах нашої країни та за її межами.
Освітній процес в університеті організується на твердих принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій, що надає можливості для постійного його вдосконалення.

Самоврядування

Студентське самоврядування гарантує захист прав та інтересів студентів, забезпечує їх участь в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяє соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

Стажування

Безмежні неймовірно яскраві можливості міжнародного обміну та співпраця з чисельною кількістю різноманітних національних і міжнародних освітніх програм, надають студентам та викладачам можливість для вдосконалення своїх здібностей.
Донецький національний медичний університет організовує свою працю на підставі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Мінистерства Освіти і Науки України, згідно наказу № 156-л від 19.07.17 (ідентифікаційний код – 02010698).
Інформативний та багатоплановий консультативний прийом співробітниками кафедр університету на базі спеціалізованих відділень забезпечує високий кваліфікаційний рівень надання медичних послуг.
Можливість навчатися в трьох містах України

Краматорськ

‭1 491‬ осіб що навчаються
4 факультети

Кропивницький

1 232‬ осіб що навчаються
2 факультети

Маріуполь

338 осіб що навчаються
1 факультет
Новини університету

Онлайн-форма волонтерів-медиків для допомоги в закладах охорони в яких лікуються хворі на covid-19

Міністерство охорони здоров’я України для надання допомоги закладам охорони здоров’я, що будуть надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, звертається до…

Читати далі