Студентське наукове товариство

імені М. Д. Довгялло

Донецького національного медичного університету МОЗ України
СНТ

Щиро вітаємо Вас, на офіційній веб-сторінці Студенського наукового товариства ім. М.Д. Довгялло Донецького національного медичного університету

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою на кафедрах і підрозділах Донецького національного медичного університету у вільний від навчання або спеціально наданий час.

Основні цілі СНТ:

 • консолідація творчого й наукового потенціалу студентів, створення й розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у дослідженнях, проведених у вузі;
 • оволодіння сучасним науковим методом пізнання;
 • придбання практичних навичок по постановці завдань і самостійному їхньому рішенню;
 • удосконалювання знань по обраній спеціальності;
 • забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і потреб, формування цивільної свідомості, підвищення правової культури.

Основними завданнями СНТ є:

 • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
 • підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців;
 • створення умов для формування творчої активності;
 • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 • формування й підтримка інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
 • координація діяльності підрозділів ДонНМУ в області організації наукових досліджень студентів, використання їхніх результатів, проведення студентських наукових конференцій, наукових відряджень і т.п.;
 • своєчасне інформування студентів про заплановані наукові конференції, конкурси, виставки і т.д. і про можливості участі в них;
 • встановлення й розвиток контактів з Радами СНТ інших Вузів, науково-дослідних установ України й зарубіжжя;
 • висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації й Інтернеті.

Історія СНТ

Структура Ради СНТ

Член ради СНТ: Яворський Олександр Юрійович

+380669738511

Член ради СНТ: Бондаренко Микита Григорійович

+380996349903

Член ради СНТ: Мосяж Аліна Миколаївна 

+380993250554

Член ради СНТ: Лєдник Юлія Олегівна

+380501979517

Член ради СНТ: Калашнікова Аліна Андріївна

+380953337882

Конференція – 2018

Контакти:

 • Хижий Богдан Петрович – голова Ради СНТ

bohdan.khyzhyy@gmail.com; +38 (066) 093 2800 (Telegam, Viber);

 • Трюхан Анастасія Геннадіївна – заступник голови Ради СНТ

nastyatruhan12@gmail.com; +38 (066) 311 4532 (Telegram, Viber);

 • Кащій Уляна Любомирівна – член оргкомітету

ukasij@gmail.com; +38 (050) 713 2235 (Telegam, Viber).

Конференція – 2016

     

ФОТОАЛЬБОМИ 78-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених “Медицина XXI сторіччя”,
ДонНМУ, м. Краматорськ, Україна,
19-20 травня 2016 року

ДЕНЬ 1. 19 травня 2016 р.
1. Реєстрація – https://goo.gl/photos/9TGkjy7ztogdttRA9
2. Секція 1. Анатомія – https://goo.gl/photos/uj2zhe2s5agHuHMu5
3. Секція 2. Акушерство і гінекологія – https://goo.gl/photos/Q733BUwbnXJaLKsG7
4. Секція 3. Хімія – https://goo.gl/photos/LXh2YSbM39cCj6kZ6
5. Секція 4 Хірургія – https://goo.gl/photos/r3U2sJbZbjAQrtLc9
6. Секція 5. Онкологія і радіологія – https://goo.gl/photos/ELv5GmDsqB93PY7d9
7. Секція 6.Терапія – https://goo.gl/photos/gBSkQU2Qg8Lopix87
8. Секція 7. Педіатрія – https://goo.gl/photos/WD3J45jKUndb5GKT6
9. Секція 8. Неврологія – https://goo.gl/photos/JCAB2TkbzZvA53aM7
10. Секція 9. Стоматологія – https://goo.gl/photos/1k5tRrggRvDe3BY79
11. Секція 10. Соціально-гуманітарні дисципліни – https://goo.gl/photos/LVwvbUAbA4tbiDZH6
12. Майстер клас 1. Базові навички в лапароскопічній хірургії –https://goo.gl/photos/ZjLJ4UndJPBCztJP9
13. Майстер клас 2.Сучасні аспекти надання невідкладної допомоги –https://goo.gl/photos/Cnqgv9i5q2MezMa58
14. Дружня вечеря – https://goo.gl/photos/Fnj7XMn8KmFug9R5A

ДЕНЬ 2. 20 травня 2016 р.
1. Екскурсія на Артемівський завод шампанських вин – https://goo.gl/photos/4NHL83tcQva1gjM1A
2. Пленарне засідання – https://goo.gl/photos/uP3Du9oWBzyUbBVt9
3. ФОТО учасників, зі стендом конференції – https://goo.gl/photos/e2goTGcrzMpQ2pKJ8

Конференція – 2015

14 травня 2015р. – “Медицина XXI сторіччя”

14 мая 2015 г. в Краматорске  состоялась 77-я научная конференция студентов и молодых ученых Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького. В работе конференции приняли участие студенты из Киева, Харькова, Тернополя,  Ивано- Франковска, Винницы.

Традиционно в первой половине дня прошли секционные заседания, на которых были представлены 73 доклада по теоретической и клинической медицине на 6 секциях:

Секция 1. Экспериментальная, теоретическая и социальная медицина

Секция 2. внутренняя медицина

Секция 3. Хирургия, травматология и ортопедия, физическая реабилитация

Секция 4.Онкология и радиология

Секция 5. Педиатрия, акушерство и гинекология и детские инфекции

Секция 6. Стоматология, неврология и офтальмология

Небывалый интерес и творческий подъем у ребят вызвало это научное событие! На некоторых секциях, в частности «Педиатрия, акушерство и гинекология» и «Экспериментальная, теоретическая и социальная медицина» было заслушано более 10 дополнительных докладов, не вошедших в основную программу конференции.

В 14.00 в актовом зале состоялось пленарное заседание, на  котором с докладом «Страницы истории студенческой медицинской науки Украины» выступил заведующий кафедрой внутренней медицины №1, член-корреспондент НАМН Украины, профессор Синяченко О.В.

Затем  было проведено награждение победителей.  За лучшие доклады в с соответствующих секциях Дипломы 1 степени были вручены:

–  Еремченко А. В., студенту 5 курса медицинского факультета за доклад: «Видеохирургическое лечение спаечной болезни органов живота» (науч. рук.- проф. Веселый С.В.);

– Булыге А. С., студенту 5 курса медицинского факультета за доклад: «Повышение эффективности аккомодационной способности у детей при амблиопии» (науч. рук. – доц. Павлюченко А.К.);

– Генбачу И. О., студенту 5 курса медицинского факультета вручены

2 диплома 1 степени за доклады:  «5-фторурацил – альтернативные пути, решения и перспективы химиотерапии рака желудка»  (науч. рук. – д.м.н. Сидюк А.В.) и «Хирургические и клинические аспекты выбора метода деривации мочи» (науч. рук.- асс. Кнышенко А.Н.);

– Хапченковой Д. С. – аспирантке кафедры «Педиатрия, неонтология и детские инфекции» за доклад « Факторы артериальной гипертенции у детей с каортацией аорты» (науч. рук. – доц. Чернышова О.Е.);

–  Ильченко С.О. студенту 5 курса медицинского факультета за доклад: «Поражение артерий у больных ишемической болезнью сердца»  (науч.рук. – проф. Ермолаева М.В.)

– Айзятуловой Д.Р., аспирантке кафедры «Акушерство и гинекология»

за доклад «Оптимизация лечения гормональных нарушений у женщин с хламидиозной инфекцией» (науч. рук. – проф. Астахов В.)

– Удовенко В. А., студенту 2 курса медицинского факультета за доклад: «Краниометрическая характеристика формы лицевого
отдела черепа и глазниц населения Подонцовья VIII-ХІV ст.» (науч. рук. – асс. Дубина С.А.).

В общей сложности 25 лучших научных работ были удостоены дипломов первой, второй и третьей степени конференции.

Положення про студентські наукові гуртки

До вашої уваги представлені наукові гуртки, а також посилання на їх групи у соціальних мережах, де Ви зможете знайти актуальну інформацію про дільність студентських наукових гуртків, новини та контактну інформацію.

СНГ з Терапії

Науковий керівник: зав. каф. внутрішньої медицини № 1 д.мед.н., професор Синяченко Олег Володимирович

Куратор: д. м. н., професор Єрмолаева Майя Вячеславівна

Староста гуртка: Шемігон Сергій Юрійович +380501664656

Посилання на соціальні мережі:

Telegram 

СНГ з Хірургії

Науковий керівник: зав. каф. урології д.мед.н., професор Рощин Юрій Володимирович

Куратор: асистент Гєнбач Іван Олегович

Староста гуртка: Садовський Андрій Юрійович +380665572560

Посилання на соціальні мережі:

Telegram

Instagram

Facebook

СНГ з Педіатрії

Науковий керівник: зав. каф. педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій к.мед.н., доцент Самойленко Ірина Григорівна

Куратор: асистент Павлов Євген Миколайович

Староста гуртка: Сергунін Ілля Валерійович +380995130878

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Невідкладних станів

Науковий керівник:  зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії д.мед.н., професор Нестеренко Олексій Миколайович

Куратор: асистент Северін Сергій Петрович

Староста гуртка: Лихацький Сергій Олександрович +380505123364

СНГ з Анестезіології та інтенсивної терапії

Науковий керівник: зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії д.мед.н., професор Нестеренко Олексій Миколайович

Куратор: асистент Аганцев Артем Михайлович

Староста гуртка: Опаріна Анастасія Андріївна +380955505145

СНГ з Травматології

Науковий керівник: зав. каф. травматології, ортопедії та військово-польової хірургії д.мед.н., професор Климовицький Федір Володимирович

Куратор: асистент Юрченко Денис Олександрович

Староста гуртка: Гребенюк Артем Анатолійович +380999005417

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Акушерства та гінекології

Науковий керівник: зав .каф. акушерства та гінекології д.мед.н., професор Астахов Володимир Михайлович

Куратор: к.мед.н., асистент Жук Вадим Юрійович

Староста гуртка: Сьомова Ганна Андріївна +380957878727

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Патофізіології

Науковий керівник та куратор:зав. каф. фізіології та патологічної фізіології д.мед.н., професор Татарко Сергій Вікторович

Староста гуртка: Шуміло Маргарита Олександрівна +380958502090

СНГ з Психології

Науковий керівник: зав. каф. психології та психіатрії д.мед.н., професор Осокіна Ольга Ігорівна

Куратор: асистент Нестеренко Тетяна Володимирівна

Староста гуртка: Мамедов Герман Сергійович +380508035064

СНГ з Психіатрії

Науковий керівник: зав. каф. психології та психіатрії д.мед.н., професор Осокіна Ольга Ігорівна

Куратор: к.мед.н., доцент Путятін Геннадій Геннадійович

Староста гуртка: Дробишенець Любов Сергiївна +380956842488

СНГ з Біології

Науковий керівник та куратор: зав. каф. медичної біології д.біол.н., доцент Федотов Олег Валерійович

Староста гуртка: Пефті Юлія Сергіївна +380669637652

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Англійської мови

СНГ з Англійської мовиНауковий керівник та куратор: зав. каф. мовних та гуманітарних дисциплін № 1 Самойленко Олена Валентинівна

Староста гуртка: Стабровська Ірина Миколаївна +380997117318

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Онкології

Науковий керівник: зав. каф. онкології та радіології, д.мед.н., професор Бондар Володимир Григорович

Куратор: к.мед.н., асистент Кайряк Ольга Василівна

Староста гуртка: Дубовик Анастасія Олександрівна +38-099-710-83-98

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, розміщується за адресою:

Україна, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників 39 (2-й корпус ДДМА) каб. 2414

Голова Ради СНТ – Хижий Богдан Петрович

+38 (066) 093 2800 (Viber);

bohdan.khyzhyy@gmail.com;

Facebook

Telegram

Заступник голови Ради СНТ – Хачикян Артем Артурович

+38 (050) 987-0728;

artemkhachykian@gmail.com;

Facebook

Telegram

Головна

Щиро вітаємо Вас, на офіційній веб-сторінці Студенського наукового товариства ім. М.Д. Довгялло Донецького національного медичного університету

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою на кафедрах і підрозділах Донецького національного медичного університету у вільний від навчання або спеціально наданий час.

Основні цілі СНТ:

 • консолідація творчого й наукового потенціалу студентів, створення й розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у дослідженнях, проведених у вузі;
 • оволодіння сучасним науковим методом пізнання;
 • придбання практичних навичок по постановці завдань і самостійному їхньому рішенню;
 • удосконалювання знань по обраній спеціальності;
 • забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і потреб, формування цивільної свідомості, підвищення правової культури.

Основними завданнями СНТ є:

 • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
 • підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців;
 • створення умов для формування творчої активності;
 • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 • формування й підтримка інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
 • координація діяльності підрозділів ДонНМУ в області організації наукових досліджень студентів, використання їхніх результатів, проведення студентських наукових конференцій, наукових відряджень і т.п.;
 • своєчасне інформування студентів про заплановані наукові конференції, конкурси, виставки і т.д. і про можливості участі в них;
 • встановлення й розвиток контактів з Радами СНТ інших Вузів, науково-дослідних установ України й зарубіжжя;
 • висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації й Інтернеті.
Документи
Новини
Про нас

Історія СНТ

Структура Ради СНТ

Член ради СНТ: Яворський Олександр Юрійович

+380669738511

Член ради СНТ: Бондаренко Микита Григорійович

+380996349903

Член ради СНТ: Мосяж Аліна Миколаївна 

+380993250554

Член ради СНТ: Лєдник Юлія Олегівна

+380501979517

Член ради СНТ: Калашнікова Аліна Андріївна

+380953337882

Медицина XXI сторіччя

Конференція – 2018

Контакти:

 • Хижий Богдан Петрович – голова Ради СНТ

bohdan.khyzhyy@gmail.com; +38 (066) 093 2800 (Telegam, Viber);

 • Трюхан Анастасія Геннадіївна – заступник голови Ради СНТ

nastyatruhan12@gmail.com; +38 (066) 311 4532 (Telegram, Viber);

 • Кащій Уляна Любомирівна – член оргкомітету

ukasij@gmail.com; +38 (050) 713 2235 (Telegam, Viber).

Конференція – 2016

     

ФОТОАЛЬБОМИ 78-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених “Медицина XXI сторіччя”,
ДонНМУ, м. Краматорськ, Україна,
19-20 травня 2016 року

ДЕНЬ 1. 19 травня 2016 р.
1. Реєстрація – https://goo.gl/photos/9TGkjy7ztogdttRA9
2. Секція 1. Анатомія – https://goo.gl/photos/uj2zhe2s5agHuHMu5
3. Секція 2. Акушерство і гінекологія – https://goo.gl/photos/Q733BUwbnXJaLKsG7
4. Секція 3. Хімія – https://goo.gl/photos/LXh2YSbM39cCj6kZ6
5. Секція 4 Хірургія – https://goo.gl/photos/r3U2sJbZbjAQrtLc9
6. Секція 5. Онкологія і радіологія – https://goo.gl/photos/ELv5GmDsqB93PY7d9
7. Секція 6.Терапія – https://goo.gl/photos/gBSkQU2Qg8Lopix87
8. Секція 7. Педіатрія – https://goo.gl/photos/WD3J45jKUndb5GKT6
9. Секція 8. Неврологія – https://goo.gl/photos/JCAB2TkbzZvA53aM7
10. Секція 9. Стоматологія – https://goo.gl/photos/1k5tRrggRvDe3BY79
11. Секція 10. Соціально-гуманітарні дисципліни – https://goo.gl/photos/LVwvbUAbA4tbiDZH6
12. Майстер клас 1. Базові навички в лапароскопічній хірургії –https://goo.gl/photos/ZjLJ4UndJPBCztJP9
13. Майстер клас 2.Сучасні аспекти надання невідкладної допомоги –https://goo.gl/photos/Cnqgv9i5q2MezMa58
14. Дружня вечеря – https://goo.gl/photos/Fnj7XMn8KmFug9R5A

ДЕНЬ 2. 20 травня 2016 р.
1. Екскурсія на Артемівський завод шампанських вин – https://goo.gl/photos/4NHL83tcQva1gjM1A
2. Пленарне засідання – https://goo.gl/photos/uP3Du9oWBzyUbBVt9
3. ФОТО учасників, зі стендом конференції – https://goo.gl/photos/e2goTGcrzMpQ2pKJ8

Конференція – 2015

14 травня 2015р. – “Медицина XXI сторіччя”

14 мая 2015 г. в Краматорске  состоялась 77-я научная конференция студентов и молодых ученых Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького. В работе конференции приняли участие студенты из Киева, Харькова, Тернополя,  Ивано- Франковска, Винницы.

Традиционно в первой половине дня прошли секционные заседания, на которых были представлены 73 доклада по теоретической и клинической медицине на 6 секциях:

Секция 1. Экспериментальная, теоретическая и социальная медицина

Секция 2. внутренняя медицина

Секция 3. Хирургия, травматология и ортопедия, физическая реабилитация

Секция 4.Онкология и радиология

Секция 5. Педиатрия, акушерство и гинекология и детские инфекции

Секция 6. Стоматология, неврология и офтальмология

Небывалый интерес и творческий подъем у ребят вызвало это научное событие! На некоторых секциях, в частности «Педиатрия, акушерство и гинекология» и «Экспериментальная, теоретическая и социальная медицина» было заслушано более 10 дополнительных докладов, не вошедших в основную программу конференции.

В 14.00 в актовом зале состоялось пленарное заседание, на  котором с докладом «Страницы истории студенческой медицинской науки Украины» выступил заведующий кафедрой внутренней медицины №1, член-корреспондент НАМН Украины, профессор Синяченко О.В.

Затем  было проведено награждение победителей.  За лучшие доклады в с соответствующих секциях Дипломы 1 степени были вручены:

–  Еремченко А. В., студенту 5 курса медицинского факультета за доклад: «Видеохирургическое лечение спаечной болезни органов живота» (науч. рук.- проф. Веселый С.В.);

– Булыге А. С., студенту 5 курса медицинского факультета за доклад: «Повышение эффективности аккомодационной способности у детей при амблиопии» (науч. рук. – доц. Павлюченко А.К.);

– Генбачу И. О., студенту 5 курса медицинского факультета вручены

2 диплома 1 степени за доклады:  «5-фторурацил – альтернативные пути, решения и перспективы химиотерапии рака желудка»  (науч. рук. – д.м.н. Сидюк А.В.) и «Хирургические и клинические аспекты выбора метода деривации мочи» (науч. рук.- асс. Кнышенко А.Н.);

– Хапченковой Д. С. – аспирантке кафедры «Педиатрия, неонтология и детские инфекции» за доклад « Факторы артериальной гипертенции у детей с каортацией аорты» (науч. рук. – доц. Чернышова О.Е.);

–  Ильченко С.О. студенту 5 курса медицинского факультета за доклад: «Поражение артерий у больных ишемической болезнью сердца»  (науч.рук. – проф. Ермолаева М.В.)

– Айзятуловой Д.Р., аспирантке кафедры «Акушерство и гинекология»

за доклад «Оптимизация лечения гормональных нарушений у женщин с хламидиозной инфекцией» (науч. рук. – проф. Астахов В.)

– Удовенко В. А., студенту 2 курса медицинского факультета за доклад: «Краниометрическая характеристика формы лицевого
отдела черепа и глазниц населения Подонцовья VIII-ХІV ст.» (науч. рук. – асс. Дубина С.А.).

В общей сложности 25 лучших научных работ были удостоены дипломов первой, второй и третьей степени конференции.

Студентські наукові гуртки

Положення про студентські наукові гуртки

До вашої уваги представлені наукові гуртки, а також посилання на їх групи у соціальних мережах, де Ви зможете знайти актуальну інформацію про дільність студентських наукових гуртків, новини та контактну інформацію.

СНГ з Терапії

Науковий керівник: зав. каф. внутрішньої медицини № 1 д.мед.н., професор Синяченко Олег Володимирович

Куратор: д. м. н., професор Єрмолаева Майя Вячеславівна

Староста гуртка: Шемігон Сергій Юрійович +380501664656

Посилання на соціальні мережі:

Telegram 

СНГ з Хірургії

Науковий керівник: зав. каф. урології д.мед.н., професор Рощин Юрій Володимирович

Куратор: асистент Гєнбач Іван Олегович

Староста гуртка: Садовський Андрій Юрійович +380665572560

Посилання на соціальні мережі:

Telegram

Instagram

Facebook

СНГ з Педіатрії

Науковий керівник: зав. каф. педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій к.мед.н., доцент Самойленко Ірина Григорівна

Куратор: асистент Павлов Євген Миколайович

Староста гуртка: Сергунін Ілля Валерійович +380995130878

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Невідкладних станів

Науковий керівник:  зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії д.мед.н., професор Нестеренко Олексій Миколайович

Куратор: асистент Северін Сергій Петрович

Староста гуртка: Лихацький Сергій Олександрович +380505123364

СНГ з Анестезіології та інтенсивної терапії

Науковий керівник: зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії д.мед.н., професор Нестеренко Олексій Миколайович

Куратор: асистент Аганцев Артем Михайлович

Староста гуртка: Опаріна Анастасія Андріївна +380955505145

СНГ з Травматології

Науковий керівник: зав. каф. травматології, ортопедії та військово-польової хірургії д.мед.н., професор Климовицький Федір Володимирович

Куратор: асистент Юрченко Денис Олександрович

Староста гуртка: Гребенюк Артем Анатолійович +380999005417

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Акушерства та гінекології

Науковий керівник: зав .каф. акушерства та гінекології д.мед.н., професор Астахов Володимир Михайлович

Куратор: к.мед.н., асистент Жук Вадим Юрійович

Староста гуртка: Сьомова Ганна Андріївна +380957878727

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Патофізіології

Науковий керівник та куратор:зав. каф. фізіології та патологічної фізіології д.мед.н., професор Татарко Сергій Вікторович

Староста гуртка: Шуміло Маргарита Олександрівна +380958502090

СНГ з Психології

Науковий керівник: зав. каф. психології та психіатрії д.мед.н., професор Осокіна Ольга Ігорівна

Куратор: асистент Нестеренко Тетяна Володимирівна

Староста гуртка: Мамедов Герман Сергійович +380508035064

СНГ з Психіатрії

Науковий керівник: зав. каф. психології та психіатрії д.мед.н., професор Осокіна Ольга Ігорівна

Куратор: к.мед.н., доцент Путятін Геннадій Геннадійович

Староста гуртка: Дробишенець Любов Сергiївна +380956842488

СНГ з Біології

Науковий керівник та куратор: зав. каф. медичної біології д.біол.н., доцент Федотов Олег Валерійович

Староста гуртка: Пефті Юлія Сергіївна +380669637652

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Англійської мови

СНГ з Англійської мовиНауковий керівник та куратор: зав. каф. мовних та гуманітарних дисциплін № 1 Самойленко Олена Валентинівна

Староста гуртка: Стабровська Ірина Миколаївна +380997117318

Посилання на соціальні мережі: Telegram

СНГ з Онкології

Науковий керівник: зав. каф. онкології та радіології, д.мед.н., професор Бондар Володимир Григорович

Куратор: к.мед.н., асистент Кайряк Ольга Василівна

Староста гуртка: Дубовик Анастасія Олександрівна +38-099-710-83-98

Контакти

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, розміщується за адресою:

Україна, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників 39 (2-й корпус ДДМА) каб. 2414

Голова Ради СНТ – Хижий Богдан Петрович

+38 (066) 093 2800 (Viber);

bohdan.khyzhyy@gmail.com;

Facebook

Telegram

Заступник голови Ради СНТ – Хачикян Артем Артурович

+38 (050) 987-0728;

artemkhachykian@gmail.com;

Facebook

Telegram