Лиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету

Адреса: Донецька обл., м.Лиман, вул. Привокзальна, 27

Сайт: limmedkol.wixsite.com/limmedkol

Телефон: (06261) 2-65-30

Відповідальний секретар приймальної комісії: 099-954-85-77

E-mail: klmedkol@yandex.ua

Краснолиманський медичний коледж ДонНМУ ім. М. Горького створений у 2009 році на базі Державного вищого навчального закладу “Краснолиманське медичне училище” як відокремлений структурний підрозділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 102-0 від 16.04. 2009р. “Про реорганізацію державного вищого навчального закладу “Краснолиманське медичне училище” шляхом приєднання до Донецького національного медичного університету ім. М. Горького” та на підставі рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 31.08. 2009р. та наказу № 242 від 19.10. 2009р.

У коледжі розроблена Концепція освітньої діяльності навчального закладу та Освітні стандарти. В даний період коледж здійснює підготовку фахівців згідно ліцензії Міністерства освіти і науки № 053642 серія ВПД-І на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста напряму 1201 Медицина.

Основними завданнями колективу є:

  • виконання плану підготовки молодших медичних спеціалістів для закладів охорони здоров’я;
  • формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в умовах ринкової економіки;
  • забезпечення етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
  • профорієнтаційна робота та інформування абітурієнтів про ситуацію, яка склалася на ринку зайнятості;
  • атестація, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

В коледжі працює 4 циклових комісії: загальноосвітніх, загальномедичних дисциплін терапевтичного та хірургічного циклів.

Голови циклових комісій розуміють, що поліпшення якості підготовки фахівців потребує вдосконалення навчального процесу, форм і методів навчання, контролю знань, умінь і навичок студентів, підвищення довіри до кожному випускнику медичного коледжу, вдосконалення контролю за якістю його підготовки, у тому числі на державних іспитах.

Вся робота циклових комісій спрямована на вирішення цих важливих завдань з оптимізації та активізації навчального процесу. Кардинально змінилося викладання суспільних дисциплін. Введені нові курси, за якими розроблені нові програми. Студенти вивчають: основи філософії, соціології, політології, економіки та культурології.

Вартість навчання студентів Лиманського медичного коледжу ДНМУ
vartist-navchannia_leeman-kolledzh