Створена на базі обласної лікарні в 1932 році проф. В.М. Богославським кафедра загальної хірургії стала родоначальницею хірургічних кафедр університету. В подальшому її очолювали видатні вчені і блискучі хірурги і педагоги. Це: Микола Йосипович Романцев, Ярополк Дементійович Дмитрук, Андрій Іванович Чаругін, Андрій Михайлович Ганічкин, Гнат Михайлович Матяшин, Леонтій Григорович Завгородній, Олександр Григорович Гринцов, Фарман Ібрагімович Гюльмамедов. Кожен з них свого часу, продовжуючи основні наукові напрямки попередників, активно розробляв нові напрямки, збагачуючи, зміцнюючи і розширюючи науковий, лікувальний і навчальний потенціал клініки, ВНЗ.

На тлі загальнохірургічних проблем в різні періоди діяльності колективу успішно розроблялися актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення, ендокринної системи, всіх видів грижової хвороби, онкопатології, хірургічної інфекції.

Становлення дитячої хірургії в Донбасі почалося з відкриття в 1958 році дитячого хірургічного відділення в селищі Маслівка (нині міська клінічна лікарня № 6 м.Донецьк). Через 1 рік це відділення було переведено в міську клінічну лікарню № 1 і увійшло до складу кафедри факультетської хірургії Донецького медичного інституту ім.М.Горького, яку очолював професор Л.Г. Смоляк. Із закінченням будівництва обласної дитячої лікарні в 1963 році дитяча хірургічна служба була переведена на нову клінічну базу, де працювали 2 відділення: планової та ургентної допомоги. Ці відділення були основою курсу дитячої хірургії при кафедрі факультетської хірургії. Курсом керував доцент Л.І. Снешко, викладачами працювали доцент А.Ю. Свідлер і асистент Н.Л. Кущ.

У 1968 році доцентський курс був реорганізований в самостійну кафедру дитячої хірургії, яку в віці 32 років очолив і керував нею протягом 22 років професор Микола Леонтійович Кущ. Істотний внесок в подальший розвиток кафедри вніс професор Валентин Захарович Москаленко, який очолював її з 1990 по 2005 рік.

Значну роль в становленні і розвитку дитячої хірургії Донбасу зіграли співробітники кафедри Василь Павлович Кононученко, Микола Миколайович Джансиз, Георгій Олександрович Сопів.

В даний час в ДНМУ функціонує об’єднана кафедра «Загальної та дитячої хірургії», яку очолює професор Полад Фармановіч Гюльмамедов.

Кожен співробітник кафедри і клініки активно займається науково-дослідницькою роботою, плідно поєднуючи її з лікувальною і навчальною діяльністю.

Лікувальна та консультативна робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічних базах кафедри різного профілю.

Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи кафедри:

 • лапароскопічні операції при жовчнокам’яній хворобі, гострому холециститі і гострому апендициті.
 • мініінвазивні хірургічні втручання при гострому панкреатиті, гострому холециститі, обтураційній жовтяниці, кістах печінки і підшлункової залози, абсцесах черевної порожнини.
 • ендоскопічні хірургічні втручання при гострій кровотечі з верхніх відділів травного канала.
 • хірургічні втручання з використанням аллопластичних матеріалів при незащемлених і защемлених килах живота.
 • використання лазерних технологій в комплексному лікуванні геморою і варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 • консервативне та оперативне лікування хворих всіх вікових категорій з гострої опікової травмою.
 • реконструктивна і відновна хірургія ранових і рубцевих дефектів після опіків, травм і операцій.
 • всі види шкірної пластики.
 • дермотензія.
 • лікування рубцевої алопеції (втрата волосся).
 • лікування великих пухлинних уражень шкіри.

Хірургічна допомога дитячому населенню : всі види оперативних втручань виконуються як класичними (відкритими) методами, так і лапароскопично. Перевага віддається малоінвазивним методам.

 • грижі будь-якої локалізації, гідроцеле (водянка яєчка), крипторхізм, варикоцеле, доброякісні новоутворення м’яких тканин, органів черевної порожнини і малого таза; оперативне лікування і склеротерапія гемангіом, лімфангіт.
 • вроджені і набуті вади нирок, сечоводів, сечового міхура і статевих органів (гідронефроз, кісти нирок, мегауретер і т.д.);
 • гострі захворювання органів черевної порожнини (апендицит, дивертикуліт, перитоніт, закрита травма живота, притиснута грижа, кишкова непрохідність і спостереження дітей з підозрою на гостру хірургічну патологію), гострі захворювання мошонки у хлопчиків (перекрут гідатіди, перекрут яєчка, травма яєчка), гостра гінекологічна патологія у дівчаток (перекрут яєчника, апоплексія яєчника і т.д.);
 • гнійно-запальні захворювання шкіри і м’яких тканин (абсцеси, абсцедуючі фурункули, карбункули, панариції, гнійні лімфаденіти, парапроктіти, флегмони), гострий гематогенний остеомієліт.

Навчання на кафедрі проводиться за кредитно-модульною системою. Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих медичних кадрів відповідно до вимог ECTS. Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації.

На кафедрі проводять викладання навчальних дисциплін «Загальна хірургія», «Сестринська практика», «Догляд за хворими» (з проходженням виробничої практики) для студентів ІІ та ІІІ курсів медичних факультетів. Викладання дисципліни «Хірургія», для студентів ІІІ та IV курсів стоматологічного факультету, а також «Перша долікарська допомога з ознайомчою практикою» для студентів ІІ курсу фармацефтичного факультета. Для студентів V, VI курсів медичного факультету на кафедрі проводиться викладання дисципліни «Дитяча хірургія».

На кафедрі проходять очну частину навчання лікарі-інтерни за фахом «Дитяча хірургія».

Викладачі кафедри  інформують студентів академічних груп на першому навчальному занятті з дисципліни про регламент оцінювання навчальної діяльності студента (підсумкового модульного контролю, дисципліни), графік складання ПМК, порядок ліквідації академічної заборгованості.

Контроль засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою усного опитування, розв’язання тестів і ситуаційних задач, тестового контролю (в тому числі тести ліцензійного іспиту “Крок 2”.) Значна увага приділяється засвоєнню практичних навичок для цього викладачами кафедри проводиться робота зі студентами біля ліжка хворого та в операційно перев’язувальних блоках. На кафедрі працює студентський науковий гурток. На кожному засіданні гуртка розглядаються теоретичні (з мультімедійними презентаціями) та практичні питання. Робота гуртка проходить згідно з планом.Співробітники кафедри є авторами навнального посібника для студентів ІІ курсу медичного факультету.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є розробка принципів діагностики та мініінвазивного лікування  жовчнокам’яної хвороби, гострого холециститу і гострого апендициту. Ендоскопічні хірургічні втручання при гострій кровотечі з верхніх відділів травного канала. хірургічні втручання з використанням аллопластичних матеріалів при незащемлених і защемлених килах живота. Використання лазерних технологій в комплексному лікуванні геморою і варикозної хвороби нижніх кінцівок. Реконструктивна і відновна хірургія ранових і рубцевих дефектів після опіків, травм. Передові методи лікування хронічних ран, великих пухлинних уражень шкіри.

Гюльмамедов Полад Фарманович, народився 1 травня 1973 року, в Донецьку. Вступив в ДонМУ в 1990 році, закінчив його в 1996 році. На базі кафедри загальної хірургії пройшов інтернатуру, потім зарахований лікарем проктологічного відділення ДОКТМО c 2000 року працював доцентом на кафедрі загальної хірургії № 1, одночасно будучи лікарем відділення проктології. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хвороби штучного товстокишкового стравоходу: причини, лікування, профілактика». У 2009 році захищена докторська дисертація.

На даний момент працює завідувачем кафедри загальної та дитячої хірургії, проходив стажування за кордоном за різними напрямами хірургії та онкології, лапароскопічної хірургії.

Має понад 180 публікацій, є співавтором 7 винаходів, 3 монографій.

Веселий Сергій Володимирович, 1964 року народження, у 1987 році з відзнакою закінчив Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «педіатрія». У 1988 році пройшов інтернатуру з дитячої хірургії на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м.Донецька. З серпня 1988 року по грудень 1992 року працював в Міському медичному територіальному педіатричному об’єднанні м.Макіївки ординатором хірургічного відділення. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію. У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему “Підвищення ефективності лікування гострої хірургічної патології живота у дітей”.

 З грудня 1992 року по грудень 1998 року працював на посаді асистента, з грудня 1998 року по листопад 2002 року – на посаді доцента, а з 1 листопада 2002 р 2014 рік працював на посаді професора кафедри дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології з курсом неонатології ПДО. У 2015-2016 році працював на посаді проректора з наукової роботи. На даний момент працює на посаді професора кафедри загальної та дитячої хірургії.

Опубліковано понад 250 наукових робіт, в т.ч. 10 монографій, підручників і навчальних посібників. Співавтор 8 винаходів і 9 раціональних пропозицій.

Касрашвілі Григорій Георгійович, 1989 року народження, у 2012 році закінчив педіатрічний факультет Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

З 01.08.2012г. був прийняти на посаду лікаря інтерна з дитячої хірургії в ТМО “Сім’я і здоров’я” м.Горлівка. З 01.04.2015р. був переведений для подальшого проходження інтернатури в КМУ “Міська лікарня №1” м. Краматорськ, на базі хірургічного відділення №2. У цьому же  році успішно закінчив проходження інтернатури.

З 2015 по 2017 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі “Хірургії та дитячої хірургії” Донецького національного медичного університету.

З січня 2017 року працював на посаді асистента кафедри загальної хірургії та урології ДНМУ за сумісництвом. З вересня 2017 року працює на посаді асистента кафедри загальної та дитячої хірургії.

2018 р. пройшов спеціалізацію за спеціальністью «Комбустіологія». Працює лікарем комбустіологом в КМУ «Міська лікарня №3» м. Краматорськ.

Має 7 наукових робіт, є співавтором 2 винаходів, 1 навчального посібника.

В 2019р. Запланована дисертаційна робота на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на тему «комплексне лікування хронічних ран  за допомогою вакуумних технології з використанням антисептичних засобів» за спеціальністю: 14.01.03 – хірургія.

Рагімов Рафаел Зербі огли, 1977 року народження, закінчив Донецький Державний медичний університет ім. М. Горького  за фахом «лікувальна справа» у 2007 році.

Із серпня 2007 р. по лютий 2010 р. проходив інтернатуру за спеціальністю “Хірургія”  на базі ЦМКЛ №  9 м. Донецька

З  серпня 2010 р. по січня 2011 року працював лікарем-хірургом в Центральної  міської лікарні міста Курахово.

З лютого 2011 р. по 30. 12. 2011р. лікарем-хірургом в поліклінічних відділень ЦМКЛ №2 «енергетік» м. Донецьк.

З 03. 01. 2012 р. по 14. 04. 2015р. працював лікарем-хірургом в амбулаторії ЦПМСД № 1 м. Донецьк.

З 21. 07. 2015р. по 31. 10. 2018р. працював старшим лаборантом кафедри загальної та дитячої хірургії Донецького національного медичного університету.

З 01. 11. 2018р. працює асистентом кафедри загальної та дитячої хірургії Донецького національного медичного університету.

Нгуєн Нам Ланович, 1993 року народження, закінчив педіатричний факультет Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2016 році. З 2016 по 2019 роки навчався в інтернатурі на кафедрі хірургії та дитячої хірургії, а також працював старшим лаборантом за сумісництвом на кафедрі хірургії та дитячої хірургії.

З 2019 року до наступного часу працює асистентом кафедри загальної та дитячої хірургії, а також ургентним лікарем- дитячим хірургом Обласного дитячого хірургічного відділення м. Краматорська та дитячим хірургом в поліклініці КНП «ДТМО» КМР за сумісництвом.

Україна, м.Краматорськ, вул. Героїв України, 17 Краматорська міська лікарня №3, опікове відділення

Україна, м. Дружківка, вул. Короленко 12, Центральна міська лікарня №1, хірургічне відділення.

Україна, м. Миколаївка, вул. Миру 13, хірургічне відділення.

Україна, м.Краматорськ, вул. О.Тихого, 17 КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ», видділення дитячої хірургії.

Історія кафедри

Створена на базі обласної лікарні в 1932 році проф. В.М. Богославським кафедра загальної хірургії стала родоначальницею хірургічних кафедр університету. В подальшому її очолювали видатні вчені і блискучі хірурги і педагоги. Це: Микола Йосипович Романцев, Ярополк Дементійович Дмитрук, Андрій Іванович Чаругін, Андрій Михайлович Ганічкин, Гнат Михайлович Матяшин, Леонтій Григорович Завгородній, Олександр Григорович Гринцов, Фарман Ібрагімович Гюльмамедов. Кожен з них свого часу, продовжуючи основні наукові напрямки попередників, активно розробляв нові напрямки, збагачуючи, зміцнюючи і розширюючи науковий, лікувальний і навчальний потенціал клініки, ВНЗ.

На тлі загальнохірургічних проблем в різні періоди діяльності колективу успішно розроблялися актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення, ендокринної системи, всіх видів грижової хвороби, онкопатології, хірургічної інфекції.

Становлення дитячої хірургії в Донбасі почалося з відкриття в 1958 році дитячого хірургічного відділення в селищі Маслівка (нині міська клінічна лікарня № 6 м.Донецьк). Через 1 рік це відділення було переведено в міську клінічну лікарню № 1 і увійшло до складу кафедри факультетської хірургії Донецького медичного інституту ім.М.Горького, яку очолював професор Л.Г. Смоляк. Із закінченням будівництва обласної дитячої лікарні в 1963 році дитяча хірургічна служба була переведена на нову клінічну базу, де працювали 2 відділення: планової та ургентної допомоги. Ці відділення були основою курсу дитячої хірургії при кафедрі факультетської хірургії. Курсом керував доцент Л.І. Снешко, викладачами працювали доцент А.Ю. Свідлер і асистент Н.Л. Кущ.

У 1968 році доцентський курс був реорганізований в самостійну кафедру дитячої хірургії, яку в віці 32 років очолив і керував нею протягом 22 років професор Микола Леонтійович Кущ. Істотний внесок в подальший розвиток кафедри вніс професор Валентин Захарович Москаленко, який очолював її з 1990 по 2005 рік.

Значну роль в становленні і розвитку дитячої хірургії Донбасу зіграли співробітники кафедри Василь Павлович Кононученко, Микола Миколайович Джансиз, Георгій Олександрович Сопів.

В даний час в ДНМУ функціонує об’єднана кафедра «Загальної та дитячої хірургії», яку очолює професор Полад Фармановіч Гюльмамедов.

Кожен співробітник кафедри і клініки активно займається науково-дослідницькою роботою, плідно поєднуючи її з лікувальною і навчальною діяльністю.

Лікувально-консультативна робота

Лікувальна та консультативна робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічних базах кафедри різного профілю.

Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи кафедри:

 • лапароскопічні операції при жовчнокам’яній хворобі, гострому холециститі і гострому апендициті.
 • мініінвазивні хірургічні втручання при гострому панкреатиті, гострому холециститі, обтураційній жовтяниці, кістах печінки і підшлункової залози, абсцесах черевної порожнини.
 • ендоскопічні хірургічні втручання при гострій кровотечі з верхніх відділів травного канала.
 • хірургічні втручання з використанням аллопластичних матеріалів при незащемлених і защемлених килах живота.
 • використання лазерних технологій в комплексному лікуванні геморою і варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 • консервативне та оперативне лікування хворих всіх вікових категорій з гострої опікової травмою.
 • реконструктивна і відновна хірургія ранових і рубцевих дефектів після опіків, травм і операцій.
 • всі види шкірної пластики.
 • дермотензія.
 • лікування рубцевої алопеції (втрата волосся).
 • лікування великих пухлинних уражень шкіри.

Хірургічна допомога дитячому населенню : всі види оперативних втручань виконуються як класичними (відкритими) методами, так і лапароскопично. Перевага віддається малоінвазивним методам.

 • грижі будь-якої локалізації, гідроцеле (водянка яєчка), крипторхізм, варикоцеле, доброякісні новоутворення м’яких тканин, органів черевної порожнини і малого таза; оперативне лікування і склеротерапія гемангіом, лімфангіт.
 • вроджені і набуті вади нирок, сечоводів, сечового міхура і статевих органів (гідронефроз, кісти нирок, мегауретер і т.д.);
 • гострі захворювання органів черевної порожнини (апендицит, дивертикуліт, перитоніт, закрита травма живота, притиснута грижа, кишкова непрохідність і спостереження дітей з підозрою на гостру хірургічну патологію), гострі захворювання мошонки у хлопчиків (перекрут гідатіди, перекрут яєчка, травма яєчка), гостра гінекологічна патологія у дівчаток (перекрут яєчника, апоплексія яєчника і т.д.);
 • гнійно-запальні захворювання шкіри і м’яких тканин (абсцеси, абсцедуючі фурункули, карбункули, панариції, гнійні лімфаденіти, парапроктіти, флегмони), гострий гематогенний остеомієліт.
Навчальна методична робота

Навчання на кафедрі проводиться за кредитно-модульною системою. Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих медичних кадрів відповідно до вимог ECTS. Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації.

На кафедрі проводять викладання навчальних дисциплін «Загальна хірургія», «Сестринська практика», «Догляд за хворими» (з проходженням виробничої практики) для студентів ІІ та ІІІ курсів медичних факультетів. Викладання дисципліни «Хірургія», для студентів ІІІ та IV курсів стоматологічного факультету, а також «Перша долікарська допомога з ознайомчою практикою» для студентів ІІ курсу фармацефтичного факультета. Для студентів V, VI курсів медичного факультету на кафедрі проводиться викладання дисципліни «Дитяча хірургія».

На кафедрі проходять очну частину навчання лікарі-інтерни за фахом «Дитяча хірургія».

Викладачі кафедри  інформують студентів академічних груп на першому навчальному занятті з дисципліни про регламент оцінювання навчальної діяльності студента (підсумкового модульного контролю, дисципліни), графік складання ПМК, порядок ліквідації академічної заборгованості.

Контроль засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою усного опитування, розв’язання тестів і ситуаційних задач, тестового контролю (в тому числі тести ліцензійного іспиту “Крок 2”.) Значна увага приділяється засвоєнню практичних навичок для цього викладачами кафедри проводиться робота зі студентами біля ліжка хворого та в операційно перев’язувальних блоках. На кафедрі працює студентський науковий гурток. На кожному засіданні гуртка розглядаються теоретичні (з мультімедійними презентаціями) та практичні питання. Робота гуртка проходить згідно з планом.Співробітники кафедри є авторами навнального посібника для студентів ІІ курсу медичного факультету.

Наукова робота

Основними напрямками наукової роботи кафедри є розробка принципів діагностики та мініінвазивного лікування  жовчнокам’яної хвороби, гострого холециститу і гострого апендициту. Ендоскопічні хірургічні втручання при гострій кровотечі з верхніх відділів травного канала. хірургічні втручання з використанням аллопластичних матеріалів при незащемлених і защемлених килах живота. Використання лазерних технологій в комплексному лікуванні геморою і варикозної хвороби нижніх кінцівок. Реконструктивна і відновна хірургія ранових і рубцевих дефектів після опіків, травм. Передові методи лікування хронічних ран, великих пухлинних уражень шкіри.

Студенту
Колектив кафедри

Гюльмамедов Полад Фарманович, народився 1 травня 1973 року, в Донецьку. Вступив в ДонМУ в 1990 році, закінчив його в 1996 році. На базі кафедри загальної хірургії пройшов інтернатуру, потім зарахований лікарем проктологічного відділення ДОКТМО c 2000 року працював доцентом на кафедрі загальної хірургії № 1, одночасно будучи лікарем відділення проктології. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хвороби штучного товстокишкового стравоходу: причини, лікування, профілактика». У 2009 році захищена докторська дисертація.

На даний момент працює завідувачем кафедри загальної та дитячої хірургії, проходив стажування за кордоном за різними напрямами хірургії та онкології, лапароскопічної хірургії.

Має понад 180 публікацій, є співавтором 7 винаходів, 3 монографій.

Веселий Сергій Володимирович, 1964 року народження, у 1987 році з відзнакою закінчив Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «педіатрія». У 1988 році пройшов інтернатуру з дитячої хірургії на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м.Донецька. З серпня 1988 року по грудень 1992 року працював в Міському медичному територіальному педіатричному об’єднанні м.Макіївки ординатором хірургічного відділення. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію. У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему “Підвищення ефективності лікування гострої хірургічної патології живота у дітей”.

 З грудня 1992 року по грудень 1998 року працював на посаді асистента, з грудня 1998 року по листопад 2002 року – на посаді доцента, а з 1 листопада 2002 р 2014 рік працював на посаді професора кафедри дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології з курсом неонатології ПДО. У 2015-2016 році працював на посаді проректора з наукової роботи. На даний момент працює на посаді професора кафедри загальної та дитячої хірургії.

Опубліковано понад 250 наукових робіт, в т.ч. 10 монографій, підручників і навчальних посібників. Співавтор 8 винаходів і 9 раціональних пропозицій.

Касрашвілі Григорій Георгійович, 1989 року народження, у 2012 році закінчив педіатрічний факультет Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

З 01.08.2012г. був прийняти на посаду лікаря інтерна з дитячої хірургії в ТМО “Сім’я і здоров’я” м.Горлівка. З 01.04.2015р. був переведений для подальшого проходження інтернатури в КМУ “Міська лікарня №1” м. Краматорськ, на базі хірургічного відділення №2. У цьому же  році успішно закінчив проходження інтернатури.

З 2015 по 2017 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі “Хірургії та дитячої хірургії” Донецького національного медичного університету.

З січня 2017 року працював на посаді асистента кафедри загальної хірургії та урології ДНМУ за сумісництвом. З вересня 2017 року працює на посаді асистента кафедри загальної та дитячої хірургії.

2018 р. пройшов спеціалізацію за спеціальністью «Комбустіологія». Працює лікарем комбустіологом в КМУ «Міська лікарня №3» м. Краматорськ.

Має 7 наукових робіт, є співавтором 2 винаходів, 1 навчального посібника.

В 2019р. Запланована дисертаційна робота на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на тему «комплексне лікування хронічних ран  за допомогою вакуумних технології з використанням антисептичних засобів» за спеціальністю: 14.01.03 – хірургія.

Рагімов Рафаел Зербі огли, 1977 року народження, закінчив Донецький Державний медичний університет ім. М. Горького  за фахом «лікувальна справа» у 2007 році.

Із серпня 2007 р. по лютий 2010 р. проходив інтернатуру за спеціальністю “Хірургія”  на базі ЦМКЛ №  9 м. Донецька

З  серпня 2010 р. по січня 2011 року працював лікарем-хірургом в Центральної  міської лікарні міста Курахово.

З лютого 2011 р. по 30. 12. 2011р. лікарем-хірургом в поліклінічних відділень ЦМКЛ №2 «енергетік» м. Донецьк.

З 03. 01. 2012 р. по 14. 04. 2015р. працював лікарем-хірургом в амбулаторії ЦПМСД № 1 м. Донецьк.

З 21. 07. 2015р. по 31. 10. 2018р. працював старшим лаборантом кафедри загальної та дитячої хірургії Донецького національного медичного університету.

З 01. 11. 2018р. працює асистентом кафедри загальної та дитячої хірургії Донецького національного медичного університету.

Нгуєн Нам Ланович, 1993 року народження, закінчив педіатричний факультет Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2016 році. З 2016 по 2019 роки навчався в інтернатурі на кафедрі хірургії та дитячої хірургії, а також працював старшим лаборантом за сумісництвом на кафедрі хірургії та дитячої хірургії.

З 2019 року до наступного часу працює асистентом кафедри загальної та дитячої хірургії, а також ургентним лікарем- дитячим хірургом Обласного дитячого хірургічного відділення м. Краматорська та дитячим хірургом в поліклініці КНП «ДТМО» КМР за сумісництвом.

Контакти

Україна, м.Краматорськ, вул. Героїв України, 17 Краматорська міська лікарня №3, опікове відділення

Україна, м. Дружківка, вул. Короленко 12, Центральна міська лікарня №1, хірургічне відділення.

Україна, м. Миколаївка, вул. Миру 13, хірургічне відділення.

Україна, м.Краматорськ, вул. О.Тихого, 17 КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ», видділення дитячої хірургії.